ທ່າແຮງຂອງ ເມືອງອາດສະພອນ


ສະພາບລວມ

ເມືອງອາດສະພອນ ເປັນເມືອງທີ່ມີພູມສັນຖານເປັນທົ່ງພຽງ ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງ 95 ຫຼັກ (ກິໂລແມັດ). ເມືອງອາດສະພອນ ມີສອງເສັ້ນທາງເຂົ້າ-ອອກໄດ້ ຄື 1) ຈາກເສັ້ນທາງເລກ 9 ລ້ຽວຊ້າຍຢູ່ສາມແຍກກ່ອນຈະເຂົ້າເທດສະບານເມືອງອາດສະພັງທອງ ໄລຍະທາງແຕ່ເສັ້ນທາງເລກ 9 ຫາເທດສະບານເມືອງອາດສະພອນ 25 ຫຼັກ ແລະ 2) ຈາກເສັ້ນທາງເລກ 13 ໃຕ້ ກ່ອນຈະຮອດເທດສະບານເມືອງອຸທຸມພອນ (ເຊໂນ) ລ້ຽວເຂົ້າເສັ້ນທາງເລກ 10 ໄລຍະທາງ 58 ຫຼັກ. ເມືອງອາດສະພອນ ມີຊາຍແດນຕິດກັບ 5 ເມືອງຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ 01 ເມືອງຂອງແຂວງໃກ້ຄຽງ ຄື: ເມືອງວິລະບູລີ, ເມືອງພະລານໄຊ, ເມືອງອຸທຸມພອນ ແລະ ເມືອງໄຊບູລີ, ເມືອງອາດສະພັງທອງ ແລະ ເມືອງໄຊບົວທອງ (ແຂວງຄຳມ່ວນ). ປະຊາຊົນສ່ວນຫຼາຍດຳລົງຊີວິດແບບຢຶດຖືອາຊີບເຮັດນາ, ປູກຝັງ,ລ້ຽງສັດເປັນຫຼັກ ແລະ ບໍລິການຄ້າຂາຍຈຳນວນໜຶ່ງເປັນສໍາຮອງ.

ໃນປີ 2019, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ສາມາດບັນລຸໄດ້ 587,86 ຕື້ກີບ, ດ້ວຍອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລະດັບ 7,82% ໃນນັ້ນ:

 • ຂະແໜງກະສິກໍາ ກວມ 71,10% ຂອງ GDP.
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ກວມ 14,94% ຂອງ GDP.
 • ຂະແໜງການບໍລິການ ກວມ 13,97% ຂອງ GDP.

GDP ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ 9.118.425 ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1.281 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ.

1. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້:
 • ທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ນາ 19.000 ເຮັກຕາ, ສະເລ່ຍສະມັດຕະພາບ 4,15ໂຕນຕໍ່ເຮັກຕາ.
 • ນອກຈາກການປູກເຂົ້າແລ້ວ ຍັງໄດ້ປູກພືດເປັນສິນຄ້າ ໃນເນື້ອທີ່ 4.115,30 ເຮັກຕາ ເຊັ່ນ: ຢາສູບ, ມັນຕົ້ນ, ສາລີ ແລະ ພືດຜັກອື່ນໆ.
 • ສ່ວນການງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການລ້ຽງຄວາຍ, ງົວ, ແບ້, ໝູ ແລະ ສັດປີກ ເປັນຫຼັກ.
 • ທົ່ວເມືອງມີຊົນລະປະທານທັງໝົດ 11 ແຫ່ງ, ນຳໃຊ້ໄດ້ ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ: ອ່າງເກັບນ້ຳ 01 ແຫ່ງ, ຝາຍນ້ຳລົ້ນ 10 ແຫ່ງ, ສາມາດສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ເນື້ອທີ່ການຜະລິດໃນລະດູແລ້ງໄດ້ 50 ເຮັກຕາ ແລະ ລະດູຝົນ 100 ເຮັກຕາ.
 • ທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ປ່າທັງໝົດ 95.264 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນ: ເນື້ອທີ່ປ່າດົງດິບ 6.793 ເຮັກຕາ, ປ່າໂຄກ 27.719 ເຮັກຕາ, ປ່າລຽບແຄມນໍ້າ 2.083 ເຮັກຕາ, ປ່າປະສົມ 7.017 ເຮັກຕາ, ປ່າປ້ອງກັນ 554 ເຮັກຕາ, ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 33.534 ເຮັກຕາ ແລະ ປ່າສະຫງວນຂອງແຂວງ 17.564 ເຮັກຕາ.
2. ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ-ການຄ້າ:

ມາຮອດປະຈຸບັນທົ່ວເມືອງປະກົດມີໜໍ່ແໜງດ້ານອຸດສາຫະກຳຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງເກີດຂຶ້ນ ເຊັ່ນ: ໂຮງເລື່ອຍ 3 ແຫ່ງ, ເຟີນີເຈີ 3 ແຫ່ງ, ມີເຕົາຂ້າສັດແບບຄອບຄົວຈໍານວນໜຶ່ງ,ໂຮງງານຖ່ານຂາວ 3 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຜະລິດວັດສະດຸ 6 ແຫ່ງ, ໂຮງງານນ້ຳດື່ມ 2 ແຫ່ງ, ປ້ຳນ້ຳມັນທັງໝົດ 10 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງສີເຂົ້າ 185 ເຄື່ອງ. ນອກນີ້ຍັງໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງກຸ່ມຫັດຖະກຳຕ່ຳແຜ່ນແພໄດ້ 4 ບ້ານ, ມີ 69 ຄອບຄົວ, ກຸ່ມຈັກສານ 2 ບ້ານ, ມີ 68 ຄອບຄົວ, ກຸ່ມປັ້ນໝໍ້ຫລໍ່ໄຫມີ 17 ຄອບຄົວ.

3. ດ້ານໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ:

ທົ່ວເມືອງມີເສັ້ນທາງທັງໝົດ 82 ເສັ້ນ, ຍາວ 652,80 ກມ.

4. ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ:

ທົ່ວເມືອງມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 27 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນແຫຼ່ງທໍາມະຊາດ 18 ແຫ່ງ, ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວວັດທະນາທໍາ 9 ແຫ່ງ.

 • ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງດ້ານວັດ 1. ງານເທດສະການສຶກສາຕຳນານກອງໃຫຍ່ເຜົ່າບຣູ, 2. ງານນະມັດສະການກົນຂາມເປ້ຍຈາລຶກຮອຍຊ້າງນາງລາວ, 3. ບຸນນະມັດສະການພຣະທາດດອກແກ້ວ 4. ປະເພນີ ຄູນຂວັນເຂົ້າເຜົ່າຜູ້ໄທ, 5. ຫໍໄຕ, 6. ໜາກກະດິງຊ້າງ, ວັດບູຮານ, 7. ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົ່າ ບ້ານຜັກຂະຍ່າ, 8. ວັດພູມັງກອນ ບ້ານວັງໄຮ, 9. ວັດພູສີໄຊຍະຣາມ, 10. ຜະລິດຕະພັນສານຕິບເຂົ້າ.
 • ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ 1. ແກ້ງຄອນຊວນ ບ້ານໂນນມີໄຊ, 2. ກຸ່ມດານຫີນແປະ, ດານນົກຍູງ, ດານຜາຈະຫຼາບຄຳ, 3. ແກ້ງຄະນິກ, ແກ້ງຮ່ອງເໝືອງ, 4. ນ້ຳຕົກຕາດຫ້ວຍເສັງທອງ ບ້ານ ດົງສານ, 5. ຂຸມສະຄື, ເຮືອນຊາວວາ, ຜາເຜີ້ງ, ຖ້ຳເພຍຣົດດ ຖ້ຳເພຍໄຊ ບ້ານນາຍອມ, 6. ວັງເດືອນຫ້າ ບ້ານສີນົນໄຊ, 7. ດານປ່າພຸງດ ດານຮອຍເສືອ ບ້ານສົ້ມໂຮງ, 8. ດານເຍຍ, ດານລະຄອນ ບ້ານນາຍອນ, 9. ດົງລີງ, ສາຍນ້ຳຫ້ວຍແຈະແບະ ບ້ານນາເລົ່າ, 10. ພູຖ້ຳພຣະລືສີ ບ້ານຕາດຂາແດງ, 11. ດານນ້ຳພຣະ, ດານຊາດ, ດານມົນ ບ້ານສອງຫ້ອງ, 12. ດານທາດດຳ ປາຍຫ້ວຍຕິ້ວ ບ້ານຂັນຄຳ, 13. ແກ້ງເວິນສີ້ວ (ສາຍເຊນ້ອຍ) ຫ້ວຍຍາງ, 14. ນ້ຳຕົກຕາດໂຕນ ຫ້ວຍຍາງ ບ້ານຫ້ວຍຍາງ, 15. ດານຖ້ຳພຣະບາງ, ເສົາບູຊາ, ນ້ຳສ້າງແກ້ວ, ຕູບຄວາຍ, 16. ສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນກະດູກໄດໂນເສົາ, 17. ດານຖ້ຳພວງ ບ້ານຈອມຮາດ, 18. ໜອງໂຄ່ງ ບ້ານາທົ່ມ.
5. ດ້ານແຮງງານ (ປີ 2019):

ປະເພດການນຳໃຊ້ດິນພາຍໃນເມືອງ

ບັນຊີຮຽກການລົງທຶນເອກະຊົນ

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີການພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ແຕ່ນີ້ຫາປີ 2024 ເມືອງໄດ້ກຳນົດບັນຊີຮຽກການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງຕົວຈິງຂອງເມືອງ ດັ່ງນີ້:

 • ໂຄງການສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດໃຫຍ່.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດນ້ອຍ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມພັດທະນາການປະມົງ.
 • ໂຄງການສ້າງໂຮງງານຂ້າສັດ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມການປູກເຂົ້າເປັນສິນຄ້າສົ່ງອອກ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມຂະຫຍາຍແນວພັນເຂົ້າ 5-10 ເຮັກຕາ/ປີ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມການພັດທະນາຜະລິດກະສິກຳສະອາດ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ອຸດສະຫະກໍາເປັນສິນຄ້າ.
 • ໂຄງການຈັດຕັ້ງກຳຈັດຂີ້ເຫຍືອໃນເທດສະບານເມືອງ.
 • ໂຄງການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມຊີວະນາໆພັນດົງລີງບ້ານນາເລົ່າ.
 • ໂຄງການອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມແກ້ງຄອນຊານ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກແຫຼ່ງທອງທ່ຽວທຳມະຊາດ,ຫ້ວຍຊຽງກອງແກ້ງແດງ-ດົງສານ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກແຫຼ່ງທອງທ່ຽວທຳມະຊາດດານນາງຫຼີວ, ດານຫີນແປະ ບ້ານຕົ້ນໂພສີ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາບ້ານນາຮັງນ້ອຍ, ຕົ້ນໂພສີ.
 • ໂຄງການຈັດສັນ ແລະສໍາຫຼວດສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໜອງໂຄ້ງບ້ານນາທົ່ມ.