ທ່າແຮງຂອງ ເມືອງອາດສະພັງທອງ


ສະພາບລວມ

ເມືອງອາດສະພັງທອງ ເປັນເມືອງທົ່ງພຽງ, ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ເຊື່ອຖືສາສະໜາພຸດເປັນຕົ້ນຕໍ. ມີຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ ເຕັມໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເປັນຕົ້ນ: ທີ່ດິນ, ນໍ້າເຊຈໍາພອນ, ຫ້ວຍ, ໜອງ, ຄອງບຶງ ຫຼາຍແຫ່ງ, ເປັນເມືອງທີ່ມີເນື້ອທີ່ກວ້າງຂວາງເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກໍາປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ; ມີເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກທີ 9 ຕັດຜ່ານແຕ່ຕາເວັນອອກຫາຕາເວັນຕົກຍາວ 35 ກິໂລແມັດ, ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທໍາ ເຊິ່ງສາມາດສ້າງເປັນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວໄດ້ໃນອານາຄົດ. ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນໃນການທຳການຜະລິດ, ມີນໍ້າໃຈພິລະອາດຫານປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະບວບການປະຕິວັດຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍປະເທດຊາດ, ມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ ເປັນເງື່ອນໄຂເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ເພື່ອເປັນສິນຄ້າ.

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ປີ 2019 ປະຕິບັດ ໄດ້ 613,33 ຕື້ກີບ ເພີ່ມຂຶ້ນ 204,72 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການເຫັນວ່າຫຼຸດແຜນ 14,35 % (ແຜນການ 716,13 ຕື້ກີບ) ດ້ວຍອັດຕາການຂະຫາຍຕົວ 5,62 % ໃນນັ້ນ:

 • ຂະແໜງກະສິກໍາ ກວມ 48,04% ຂອງ GDP.
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ກວມ 39,41% ຂອງ GDP.
 • ຂະແໜງການບໍລິການ ກວມ 12,55% ຂອງ GDP.

GDP ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນ ໄດ້ 12.505.310 ກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1.489 ໂດລາສະຫະລັດ.

1. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້:
 • ໃນທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ກະສິກໍາ ທັງໝົດ 28.516,64 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນ: ເນື້ອທີ່ນາປີ 13.206,2 ເຮັກຕາ.
 • ການປູກພືດຕົ້ນຕໍພາຍໃນເມືອງ ໄດ້ແກ່: ໝາກໂມ, ໝາກຖົ່ວ, ໝາກແຕງ, ສາລີ ແລະ ປະເພດຜັກອື່ນໆ.
 • ການສັດລ້ຽງຕົ້ນຕໍແມ່ນປະເພດຄວາຍ, ງົວ, ໝູ, ແບ້ , ສັດປີກເປັນຕົ້ນ.
2. ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ-ການຄ້າ:

ພາຍໃນເມືອງປະຈຸບັນມີໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາທັງໝົດ 65 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ: ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາຂະໜາດໃຫຍ່ 04 ແຫ່ງຄື: ໂຮງງານນ້ຳຕານສະຫວັນ, ໂຮງງານຊີມັງ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ສຳເລັດຮູບ ແລະ ໂຮງງານອີໂນວາລາວ; ໂຮງງານຂະໜາດກາງ 06 ແຫ່ງຄື: ໂຮງງານຜະລິດຖ່ານ 04 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຜະລິດຝຸ່ນຊີວະພາບ 01 ແຫ່ງ, ໂຮງງານວີແຟັກ 01 ແຫ່ງ; ໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍ 55 ແຫ່ງໃນນັ້ນ: ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ 01 ແຫ່ງ, ໂຮງງານໄມ້ປອກ 01 ແຫ່ງ, ໂຮງເຟີນີເຈີ້ 04 ແຫ່ງ, ໂຮງສີເຂົ້າ 36 ແຫ່ງ, ໂຮງງານນໍ້າດື່ມ 03 ແຫ່ງ, ໂຮງນໍ້າກ້ອນ 02 ແຫ່ງ, ໂຮງຂ້າສັດ 02 ແຫ່ງ, ໂຮງງານດິນຈີ່, ຫຼໍ່ເສົາ, ດິນບ໊ອກ 03 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຫຼໍ່ທາດ 02 ແຫ່ງ.

3. ດ້ານໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ:

ທົ່ວເມືອງມີເສັ້ນທາງ ທັງໝົດ 35 ເສັ້ນ, ຍາວທັງໝົດ 209 ກິໂລແມັດ ໃນນັ້ນ: ເສັ້ນທາງປູຢາງ 05 ເສັ້ນ ຍາວ 42 ກິໂລແມັດ, ເສັ້ນທາງດິນແດງ 17 ເສັ້ນ ຍາວ 123 ກິໂລແມັດ (ລວມທາງຕັດຕາຜ້າ), ທາງທຳມະຊາດ 13 ເສັ້ນ (ລວມທາງຕັດຕາຜ້າ) ຍາວ 44 ກິໂລແມັດ. ແຕ່ລະບ້ານມີເສັ້ນທາງເຂົ້າເຖິງ, ໃນນັ້ນ ເສັ້ນທາງເຂົ້າບ້ານທີ່ສາມາດທຽວໄດ້ 2 ລະດູ ມີ 35 ບ້ານ, ທາງທຽວໄດ້ 1 ລະດູ ຍັງເຫຼືອ 5 ບ້ານ.

4. ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ:

ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນເມືອງປະກອບມີ: ສິມ 400 ກວ່າປີ, ທາດຍາຄູຂີ້ຫອມ ບ້ານດົງກຶມ, ໜອງເຮືອຄໍາ ບ້ານດົງເຫັນ, ແຂ້ຫີນ ຢູ່ບ້ານວັດທະນາສົມບູນ.

5. ດ້ານແຮງງານ (ປີ 2019):

ປະເພດການນຳໃຊ້ດິນພາຍໃນເມືອງ

ບັນຊີຮຽກການລົງທຶນເອກະຊົນ

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີການພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ແຕ່ນີ້ຫາປີ 2024 ເມືອງໄດ້ກຳນົດບັນຊີຮຽກການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງຕົວຈິງຂອງເມືອງ ດັ່ງນີ້:

 • ໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດເຂົ້າປຸ້ນເປັນສິນຄ້າ ບ້ານດົງຂວາງ.
 • ໂຄງການຈັດສັນຮັບຊື້ເຂົ້າ ແລະ ກໍ່ສ້າງສາງເກັບມ້ຽນເຂົ້າຂອງກຸ່ມບ້ານ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມການຕ່ຳແຜ່ນແພ(ຝ້າຍ, ໄໝ ແລະ ຄາມ).
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມການລ້ຽງໝູເປັນສິນຄ້າ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດເຂົ້າກ້ອງທໍາມະຊາດ ແລະ ແນວພັນເຂົ້າງາມ.
 • ໂຄງການລົງທຶນເຂົ້າໃນດ້ານການລ້ຽງສັດ.
 • ໂຄງການລົງທຶນເຂົ້າໃນດ້ານກະສິກຳປູກຝັງມູນຄ່າ.
 • ໂຄງການລົງທຶນເຂົ້າໃນດ້ານການອຸດສະຫະກຳ.
 • ໂຄງການລົງທຶນເຂົ້າໃນດ້ານການບໍລິການ ແລະ ທ່ອງທຽວ.
 • ໂຄງການການປູກອ້ອຍເປັນສິນຄ້າ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມການປູກມັນຕົ້ນເປັນສິນຄ້າ ໂຄງການສົ່ງເສີມການປູກໄມ້ກະຖິນນະລົງ.
 • ໂຄງການປູກເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ບ້ານໂພນນົກຂຽນ, ຫຼຽນໄຊ, ດົງກຶມ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກເຫັດນາງຟ້າເປັນສິນຄ້າ.