ທ່າແຮງຂອງ ເມືອງນອງ


ສະພາບລວມ

ເມືອງນອງ ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດໄປທາງທິດຕາເວັນອອກປະມານ 265 ກມ, ມີເນື້ອທີ່ 1.824 ກມ2 ກວມເອົາ 8,85% ຂອງເນື້ອທີ່ແຂວງ, ມີອຸນຫະພູມ 10-40 ອົງສາໂດຍສະເລ່ຍ, ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ອີກຫຼາຍເມືອງ ຄື: ເມືອງພີນ, ເຊໂປນ, ຕຸມລານ, ສະໝ້ວຍ, ຕະໂອ໊ຍ ແລະ ເມືອງເຮືອງຮວາ ສສ ຫວຽດນາມ.

ໃນປີ 2019, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ປະຕິບັດໄດ້ 203,08 ຕື້ກີບ, ດ້ວຍອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ 6,2%, ໃນນັ້ນ:

 • ຂະແໜງກະສິກໍາ ກວມ 76,93% ຂອງ GDP.
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ກວມ 6,48% ຂອງ GDP.
 • ຂະແໜງການບໍລິການ ກວມ 16,59% ຂອງ GDP.

GDP ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ 6,26 ລ້ານກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 745 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ.

1. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້:
 • ໃນປີ 2019 ສາມາດປູກເຂົ້າໄດ້ 4.866 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນ: ນາແຊງ 8,08 ເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 1,8 ໂຕນ/ເຮັກຕາ; ນາປີ 911,25 ເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 3,1 ໂຕນ/ເຮັກຕາ.
 • ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າຕົ້ນຕໍພາຍໃນເມືອງປະກອບມີ: ປູກໝາກໂມ, ໝາກແຕງ, ໝາກຖົ່ວ, ສາລີ, ໝາກເຂືອ, ໝາກເຜັດ.
 • ສ່ວນການງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການລ້ຽງຄວາຍ, ງົວ, ໝູ, ແບ້, ສັດປີກ ແລະ ປາ ເປັນຫຼັກ.
 • ທົ່ວເມືອງມີຝາຍຂະໜາດນ້ອຍທັງໝົດ 79 ແຫ່ງ, ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ທັງໝົດແຕ່ບໍ່ສາມາດສະໜອງນ້ຳໃຫ້ແກ່ການຜະລິດລະດູແລ້ງໄດ້ ເປັນພຽງກັກນ້ຳໃຊ້ປະຈຳວັນ ແລະ ໃຫ້ສັດເທົ່ານັ້ນ, ໃນນັ້ນ: ອ່າງເກັບນໍ້າ 15 ແຫ່ງ, ຝາຍນໍ້າລົ້ນ 5 ແຫ່ງ, ຄອງເໝືອງມີ 5 ແຫ່ງ, ປະຊາຊົນສ້າງເອງແມ່ນ 54 ແຫ່ງ.
 • ມີປ່າສະຫງວນທັງໝົດ 45 ແຫ່ງ, ເນື້ອທີ່ 2.336,58 ເຮັກຕາ, ໃນນີ້: ມີປ່າສະຫງວນຂອງເມືອງ 1 ແຫ່ງ ເນື້ອທີ່ 16,32 ເຮັກຕາ, ປ່າສະຫງວນຂອງບ້ານ 44 ແຫ່ງ, ມີເນື້ອທີ່ 2.320,26 ເຮັກຕາ ແລະ ມີປ່າປ້ອງກັນ 30 ແຫ່ງ, ມີເນື້ອທີ 62,477,8 ເຮັກຕາ.
2. ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ-ການຄ້າ:

ປະຈຸບັນມີຫົວໜ່ວຍການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳປຸງແຕ່ງທີ່ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດທັງໝົດ ທັງໝົດ 12 ແຫ່ງ. ດ້ານຫັດຖະກຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອຂອງປະຊາຊົນແມ່ນການຈັກສານ, ການຕ່ຳຫູກ ເດັ່ນກວ່າໝູ່ແມ່ນການຕຳສີ້ນເຜົ່າມັງກອງ, ເຜົ່າຕະໂອ໊ຍ, ການຈັກສານຝອຍແຂມກ້ານຫວາຍ ແລະ ການຕົ້ມເຫຼົ້າໝໍ້ນອ້ຍເອກະລັກລົດຊາດຂອງທ້ອງຖິ່ນ.

3. ດ້ານໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ:

ທົ່ວເມືອງມີເສັ້ນທາງທັງໝົດ 66 ເສັ້ນ, ຍາວ 344,71 ກິໂລແມັດ, ໃນນັ້ນ: ເສັ້ນທາງຫຼວງຂອງແຂວງ 1 ເສັ້ນ, ຍາວ 28.3 ກມ, ທາງຫຼວງຂອງເມືອງ 1 ເສັ້ນ, ຍາວ 22,50 ກມ, ເສັ້ນທາງຕາຜ້າ 34 ເສັ້ນ, ຍາວ 20,9 ກມ, ເສັ້ນທາງຊົນນະບົດ 30 ເສັ້ນ, ຍາວ 273,01 ກມ.

4. ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ:

ທົ່ວເມືອງມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 19 ແຫ່ງ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດເຂົ້າເຖິງ ແລະ ມາທ່ຽວຊົມເປັນປະຈໍາ:

 • ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດມີ 5 ແຫ່ງຄື: ເສັ້ນທາງປະຫວັດສາດໂຮ່ມິນ 2B ສ້າງຂຶ້ນໃນປີ 1965-1968 ເຊີ່ງ ແວ່ອອກຈາກເສັ້ນທາງເລກ9 ແຕ່ບ້ານດົງເມືອງນອງ ໄປຫາເມືອງຕະໂອ້ຍແຂວງສະລະວັນ(ທາງລົດໄປໄດ້ສະດວກທັງລະດູແຫ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ), ສະໜາມຮົບພູໂຈງໂມງບ່ອນສະໜາມຮົບທີ່ພວກຈັກກະພັດອາເມຮິກາທຳລາຍຢ່າງດຸເດືອນ ແລະ ສະກັດກັ້ນເສັ້ນທາງລຳລຽງຂົນສົ່ງຂອງກຳລັງປະຕິວັດເພື່ອປົດປ່ອຍຫວຽດນາມໃຕ້ຫວຽດນາມໃຕ້ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວໃນປີ 1966 – 1970 ເຂດລະແບງຕັງອາໄລໃນບັນຮົບ 19 (ເສັ້ນທາງໄປໄດ້ທັງສອງລະດູ), ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພູກະອູດ ເປັນບ່ອນສະໜາມສູ້ຮົບຕິລຍນຂອງພວກຈັກກະພັດອາເມລິກາພວກເຂົາສ້າງຂຶ້ນເພື່ອເປັນປ໋ອມທີ່ໝັ້ນຂອງພວກສັດຕູຢູ່ເຂດແນວຫຼັງຂອງກຳລັງຮັກຊາດໃນປີ 1979 ເຂດອາສິງ (ທາງລົດລົງຮອດ), ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພູແປ້ນ ບ້ານອາປອກ ເຂດອາສິງ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວພູເຈາະ ບ້ານສະວຶ ເຂດສະວິຕາຫຼິງ.
 • ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດລວມມີ 10 ແຫ່ງ: ສາຍລະນອງ ຊົມປາຂະຫຍ໋ອງ ຂີ່ເຮືອຂຶ້ນລ່ອງຊົມທຳມະຊາດຕະຫຼອດລະດູການ, ແກ້ງຫຼວງ, ຂົວໄມ້ໄລ່ (ທາງລົດລົງຮອດ), ແກ້ງລີ້ນ (ທາງລົດລົງໄປຮອດ), ສາຍພູລຳພຶງ ມີຕັົ້ນຝົນແສນຫ່າ (ທາງລົດບໍ່ຮອດ), ໂຄກລະຈີ ມີເຮືອນຫີນ ແລະ ຮ່ອງຮອຍວັດຖຸບູຮານປະໄວ້ແຕ່ສະໄໝກ່ອນ (ທາງລົດບໍ່ຮອດ), ຕາດບ້ານລະແບງໂຄກ (ທາງລົດໄປຮອດ), ເຮືອ 20 ວາ ດອນໂຂງ ສາຍເຊລະນອງໄຫຼອ້ອມ (ທາງລົດບໍ່ຮອດ), ຫາດບ້ານແສນ (ທາງລົດໄປຮອດ), ຕາດອາຢະອາຈວຍ ບ້ານໂອຍຕານຕີບ (ທາງລົດໄປຮອດ), ເຂື່ອນໄຟ້າເຊລະນອງ1 (ທາງລົດໄປຮອດ).
 • ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະນະທຳມີ 4 ແຫ່ງ: ຫ້ວຍ 3 ງ່າ ວັດຖຸບູຮານ ບ້ານທິມ (ທາງລົດຈັກຮອດ), ພູລະຫັ້ນ ວັດຖຸບູຮານ ເຂດປະເລາະກາຍຕາດອາຢະອາຈວຍ, ຫ້ວຍກົກແຄນຄົນ 7 ສອກ ວັດຖຸບູຮານ ເຂດບ້ານລະອຸ, ສີໄມ້ລາຍມືການຕຳຫູກຂອງເຜົ່າມັງກອນ, ຕາໂອຍ.

ບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ສຳຫຼວດແລ້ວມີ 3 ແຫຼ່ງ: ທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດທາງໂຮ່ຈິມິນ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດແກ້ງລີ້ນດ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທຳຫ້ວຍ 3 ງ່າ ໃນສາມແຫ່ງນີ້ພຽງແຕ່ສຳຫຼວດເປັນທາງການເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດຮັບຮອງເປິດການທ່ອງທ່ຽວເປັນທາງການເທື່ອ.

5. ດ້ານແຮງງານ (ປີ 2019):

ປະເພດການນຳໃຊ້ດິນພາຍໃນເມືອງ

ບັນຊີຮຽກການລົງທຶນເອກະຊົນ

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີການພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ແຕ່ນີ້ຫາປີ 2024 ເມືອງໄດ້ກຳນົດບັນຊີຮຽກການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງຕົວຈິງຂອງເມືອງ ດັ່ງນີ້:

 • ໂຄງການລ້ຽງປາກະຊັງ.
 • ໂຄງການ ຝຶກອົບຮົມການປູກພຶດ ທົ່ວເມືອງ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດໃຫຍ່ໃນທົ່ວເມືອງ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມການລ້ຽງງົວບ້ານຕານໂຕ໊ຍ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມປູກໄມ້ໃຫ້ໝາກ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມປູກພືດເປັນສິນຄ້າ.
 • ໂຄງການປູກໄມ້ກະຖິນນາລົງ.
 • ໂຄງການປູກມັນຕົ້ນບ້ານຕັ່ງອາໄລເກົ່າ ແລະ ບ້ານປະໂຕ໊ຍໃຫຍ່.
 • ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນໜຶ່ງເມືອງໜຶ່ງຜະລິດຕະພັນ (ຜ້າຝາຍ, ປ່ອຍ, ໝາກກ້ວຍ).
 • ໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ຈັດສັນຕະຫຼາດແດນວິໄລ, ຕັງອາໄລ ແລະ ຈັດສັນຕະຫຼາດເທດສະບານເມືອງນອງ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມການປຸງແຕ່ງຜະລິດຕະພັນກະສິກຳໃຫ້ກາຍເປັນສິນຄ້າ.