ທ່າແຮງຂອງ ເມືອງອຸທຸມພອນ


ສະພາບລວມ

ເມືອງອຸທຸມພອນແມ່ນເປັນເມືອງທາງຜ່ານຂອງ 02 ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ: ທາງເລກ 9 ແລະ ທາງເລກ 13. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທໍາ-ສັງຄົມພາຍໃນເມືອງ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງທີ່ເອື້ອອໍານວຍໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ບໍລິການການຄ້າການລົງທຶນພາຍໃນເມືອງ.

ໃນປີ 2019, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ສາມາດບັນລຸໄດ້ 1.777.789,24 ລ້ານກີບ, ທຽບໃສ່ປີ 2014 ເພີ່ມຂື້ນ 657.650,58 ລ້ານກີບ, ດ້ວຍອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລະດັບ 7,5% ໃນນັ້ນ:

 • ຂະແໜງກະສິກໍາ ກວມ 44,77% ຂອງ GDP.
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ກວມ 41,75% ຂອງ GDP.
 • ຂະແໜງການບໍລິການ ກວມ 13,48% ຂອງ GDP.

GDP ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ 18,56 ລ້ານກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 2.210 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ, ທຽບໃສ່ປີ 2014 ເພີ່ມຂື້ນ 703 ໂດລາສະຫະລັດ.

1. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້:
 • ທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ນາ 17.605 ເຮັກຕາ ທຽບໃສ່ປີ 2014 ເພີ່ມຂຶ້ນ 2.200 ເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບນາປີ 3,37 ໂຕນ/ເຮັກຕາ, ຜົນຜະລິດເຂົ້າໄດ້ທັງໝົດ 281.680 ໂຕນ ຫລື ເທົ່າ 56.336 ໂຕນ/ປີ.
 • ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າຕົ້ນຕໍພາຍໃນເມືອງປະກອບມີ: ປູກໝາກໂມ, ໝາກແຕງ, ໝາກຖົ່ວ, ສາລີ, ອ້ອຍ, ມັນຕົ້ນ.
 • ສ່ວນການງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການລ້ຽງຄວາຍ, ງົວ, ໝູ, ແບ້, ແລະ ສັດປີກ ເປັນຫຼັກ.
 • ທົ່ວເມືອງມີຊົນລະປະທານທັງໝົດ 20 ແຫ່ງ, ນຳໃຊ້ໄດ້ 17 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ: ອ່າງເກັບນ້ຳ 5 ແຫ່ງ, ຝາຍນ້ຳລົ້ນ 2 ແຫ່ງ, ປະຕູນ້ຳ 10 ແຫ່ງ, ສາມາດຫົດເນື້ອທີ່ໄດ້ 855 ເຮັກຕາ ໃນນັ້ນ: ຫົດພຶດລະດູແລ້ງ 760 ເຮັກຕາ.
 • ທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ປ່າທັງໝົດ 35.112 ເຮັກຕາ, ກວມເອົາ 37,25% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວເມືອງ, ໃນນັ້ນ: ປ່າປະສົມ 7.727 ເຮັກຕາ, ປ່າເລົ່າແກ່ 7.000 ເຮັກຕາ, ປ່າໂໂຄງການ 15.200 ເຮັກຕາ, ປ່າເລົ່າອ່ອນ 5.000 ເຮັກຕາ, ປ່າສະຫງວນບ້ານ 185 ເຮັກຕາ.
2. ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ-ການຄ້າ:

ປະຈຸບັນມີຫົວໜ່ວຍການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳປຸງແຕ່ງທີ່ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດທັງໝົດ 261 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນ: ໂຮງສີເຂົ້າ 162 ແຫ່ງ, ເຟີນີເຈີ້ 19 ແຫ່ງ, ດິນບຼອກ ແລະ ຫຼໍ່ເສົ່າ 34 ແຫ່ງ, ໂຮງງານນ້ຳດື່ມ 11 ແຫ່ງ ແລະ ໂຮງງານອື່ນໆອີກ 18 ແຫ່ງ ເພີ່ມຂື້ນ 17 ແຫ່ງ. ນອກນັ້ນຍັງມີໂຮງງານນອນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດເຊັ່ນ: ໂຮງງານນິຄອນ, ໂຮງງານໄມ້ອັດ, ສູນບໍລິການອາໄລອີຊູຊູ, ໂຮງງານດິນຈີ່, ໂຮງງານຜະລິດກະເບື້ອງ, ໂຮງງານຜະລິດໝໍ້ໄຟ, ໂຮງງານຢາສູບ.

3. ດ້ານໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ:

ທົ່ວເມືອງມີເສັ້ນທາງທັງໝົດ 68 ເສັ້ນ, ຍາວ 275,7 ກມ, ໃນນັ້ນ: ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ມີ 2 ເສັ້ນຄື: ທາງເລກ 9 ຍາວ 29 ກມ, ທາງເລກ 13 ຍາວ 30 ກມ, ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ ມີ 1 ເສັ້ນ ຍາວ 40 ກມ (ທາງເລກ 10), ເສັ້ນທາງເທດສະບານເມືອງ 26 ເສັ້ນ 18,09 ກມ, ເສັ້ນທາງປູດິນແດງຊົນນະບົດ 39 ເສັ້ນ ຍາວ 158,61 ກມ.

4. ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ:

ທົ່ວເມືອງມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 01 ແຫ່ງ (ຖ້ຳພະດ່ານລາດມັ່ງດົງໃນ).

5. ດ້ານແຮງງານ (ປີ 2019):

ປະເພດການນຳໃຊ້ດິນພາຍໃນເມືອງ

ບັນຊີຮຽກການລົງທຶນເອກະຊົນ

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີການພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ແຕ່ນີ້ຫາປີ 2024 ເມືອງໄດ້ກຳນົດບັນຊີຮຽກການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງຕົວຈິງຂອງເມືອງ ດັ່ງນີ້:

 • ໂຄງການ ຍົກສະມັດຕະພາບເຂົ້ານາປີ.
 • ໂຄງການ ປູກພືດພັກຕ່າງໆ.
 • ໂຄງການ ປູກຫຍ້າລ້ຽງສັດ.
 • ໂຄງການ ກ້າເບ້ຍໄມ້.
 • ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການປູກມັນຕົ້ນເປັນສິນຄ້າ.
 • ໂຄງການ ສົ່ງເສິມການປູກອ້ອຍ.
 • ໂຄງການ ປູກໝາກແຕງ.
 • ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການປູກໝາກໂມ.
 • ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການປູກສາລີ.
 • ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການປູກໝາກຖົ່ວຍາວ.
 • ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການປູກຫວາຍ.
 • ໂຄງການ ສົງເສີມປູກກ້ວຍ.
 • ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການປູກຢາງພາລາ.
 • ໂຄງການ ສົງເສີມປູກໄມ້ວິກ.
 • ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດບ້ານໂພນເດື່ອ.
 • ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດບ້ານນາ.
 • ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດບ້ານດົງໝາກແງວ.
 • ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດບ້ານ ໂນນປ່າໄລ່.
 • ໂຄງການ ພັດທະນາຈຸດ ພັກລົດ ສາມຫຼ່ຽມ ເຊໂນ.
 • ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ສະໜາມເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື່ອເມືອງ.