ທ່າແຮງຂອງ ເມືອງເຊໂປນ


ສະພາບລວມ

ເມືອງເຊໂປນ ເປັນເມືອງພູດອຍ ມີຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ ເຕັມໄປດ້ວຍຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ເປັນຕົ້ນ: ແຮ່ທາດ, ບໍ່ຫີນບາຣິດ, ຫີນກໍ່ສ້າງ, ມີແຫຼ່ງນໍ້າໄຫຼຕະຫຼອດປີ ເຊັ່ນ: ເຊບັ້ງຫຽງ, ເຊກອກ, ເຊໂປນ, ເຊສະໝູ ແລະ ເຊສະແລນ, ມີຫ້ວຍຮ່ອງຫຼາຍສາຍເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ການຜະລິດກະສິກໍາປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ; ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ວັດທະນາທໍາ, ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີມູນເຊື້ອດຸໝັ່ນໃນການທຳການຜະລິດ, ມີນໍ້າໃຈພິລະອາດຫານ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະບວນການປະຕິວັດຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ ແລະ ເມືອງເຊໂປນໄດ້ຮັບນາມມະຍົດເປັນເມືອງວິລະຊົນ.

ໃນປີ 2019, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ສາມາດບັນລຸໄດ້ 416,94 ຕື້ກີບ, ດ້ວຍອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລະດັບ 5,50% ໃນນັ້ນໃນນັ້ນ:

 • ຂະແໜງກະສິກໍາ ກວມ 67,06% ຂອງ GDP.
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ກວມ 22,66% ຂອງ GDP.
 • ຂະແໜງການບໍລິການ ກວມ 10,28% ຂອງ GDP.

GDP ສະເລ່ຍບັນລຸໄດ້ 6.704.384 ກີບ ເທົ່າກັບ 798 ໂດລາສະຫະລັດ/ປີ.

1. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້:
 • ເມືອງມີເນື້ອທີ່ນາທັງໝົດ 3.580 ເຮັກຕາ, ສະເລ່ຍສະມັດຕະພາບ 3,5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ.
 • ການປູກພືດ ແລະ ໄມ້ອຸດສາຫະກຳເປັນສິນຄ້າຕົ້ນຕໍໄດ້ແກ່: ປູກມັນຕົ້ນ, ພິກໄທ, ກາເຟ, ກ້ວຍ, ຢາງໂບງ, ໄມ້ວິກ, ໄມ້ກະຖິນເທພາ.
 • ສ່ວນການງານລ້ຽງສັດ ແລະ ປະມົງແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການລ້ຽງຄວາຍ, ງົວ, ແບ້, ໝູ, ປາ ແລະ ສັດປີກ ເປັນຫລັກ.
 • ຊົນລະປະທານມີທັງໝົດ 30 ແຫ່ງ, ນໍາໃຊ້ໄດ້ 22 ແຫ່ງ, ອ່າງເກັບນໍ້າ 10 ແຫ່ງ, ຝາຍນໍ້າລົ້ນ 9 ແຫ່ງ, ຈັກສູບນໍ້າ 1 ແຫ່ງ.
 • ທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ປ່າປົກຄຸມທັງໝົົດ 199.900 ເຮັກຕາ, ເທົ່າກັບ 77 % ຂອງເນື້ອທີ່ປ່າ. ປ່າສະຫງວນມີ 4 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ: ປ່າສະຫງວນຂອງເມືອງ 1 ແຫ່ງ ແລະ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 3 ແຫ່ງ.
2. ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ-ການຄ້າ:

ປະຈຸບັນ ມີໂຮງງານອຸດສະຫະກໍາ ທັງໝົດ 46 ແຫ່ງ ຄື: ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ 5 ແຫ່ງ, ເຟີນີເຈີ້ 2 ແຫ່ງ, ໂຮງສີເຂົ້າ 10 ແຫ່ງ, ໂຮງານນໍ້າດື່ມ 5 ແຫ່ງ, ໂຮງນໍ້າກ້ອນ 4 ແຫ່ງ, ໂຮງລໍ່ເບຕົງ-ດິນບ໋ອກ 7 ແຫ່ງ, ໂຮງຜະລິດຖ່ານຂາວມີ 1 ແຫ່ງ.

3. ດ້ານໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ:

ທົ່ວເມືອງມີເສັ້ນທາງທັງໝົດ 49 ເສັ້ນ, ໃນນັ້ນ, ກໍ່ສ້າງໃໝ່ມີ 5 ເສັ້ນ, ຍາວ 70 ກິໂລແມັດ, ມີຂົວເບຕົງຕາມທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ 25 ແຫ່ງ, ຍາວ 1.092,7 ແມັດຍາວ.

4. ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ:

ທົ່ວເມືອງມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 17 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ: ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາ 2 ແຫ່ງ (ວັດເຊໂປນເກົ່າ, ພະໃຫຍ່ວັດບ້ານແດນສະຫວັນ), ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດມີ 7 ແຫ່ງ (ຂົວອູ່, ຖ້ຳສາງນ້ຳມັນ, ຖ້ຳພູກະໂຕນ, ຖ້ຳຜາສາຣີ, ເຂດລົງຕັງເທິງພູບີ້, ຫໍພິພິດຕະພັນມູນເຊື້ອຮ່ວມສຳພັນສູ້ຮົບ ລາວ-ຫວຽດນາມ ລາມເຊີນ 719 ທີ່ບ້ານດົງສະຫວັນ, ເສັ້ນທາງໂຮ່ຈິມິນ,) ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດມີ 8 ແຫ່ງ (ຕາດສະໂຄຍ, ຕາດສະແລນ, ຖ້ຳປ່ອງ, ຕາດສະດີ, ສາຍນ້ຳເຊບັ້ງຫຽງ, ທຳມະຊາດຝາບັງ, ແກ້ງເຂົ້າສານສາຍນ້ຳເຊກອກ, ແກ້ງກ້ອງຂົວເຊບັ້ງຫຽງ).

5. ດ້ານແຮງງານ (ປີ 2019):

ປະເພດການນຳໃຊ້ດິນພາຍໃນເມືອງ

ບັນຊີຮຽກການລົງທຶນເອກະຊົນ

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີການພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ແຕ່ນີ້ຫາປີ 2024 ເມືອງໄດ້ກຳນົດບັນຊີຮຽກການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງຕົວຈິງຂອງເມືອງ ດັ່ງນີ້:

 • ໂຄງການສົ່ງເສີມການລ້ຽງໄກ່ລາດຢູ່ຈຸດສຸມລາດຫໍ້້,ດົງສະຫວັນ,ບ້ານໂພໄຊ.
 • ໂຄງການບຸກເບີກເນື້ອທີ່ນາ 300 ຮຕ ຢູ່ບ້ານນາໂທນ, ຊຽງຮົ່ມ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມຫັດຖະກໍາຕໍ່າຜ້າໄໝ ແລະ ຜ້າຝ້າຍຢູ່ບ້ານໂພໄຊ,ບ້ານແກ້ງກວີ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມປູກກາເຟເຂດຈຸດສຸມລະໂກ 295 ຮຕ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມປູກຟິກໄທຢູ່ເຂດຈຸດສຸມລະໂກ 11 ຮຕ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມການປູກ ແຂມຢູ່ເຂດຈຸດສຸມຜາບັງ, ລາດຫໍ້, ຊຽງຮົ່ມ, ແກ້ງຫຼວງ.
 • ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດຫຼັງໃໝ່ຂອງເມືອງ.