ທ່າແຮງຂອງ ເມືອງສອງຄອນ


ສະພາບລວມ

ເມືອງສອງຄອນ ເປັນເມືອງໜຶ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງທິດໃຕ້ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ຫ່າງຈາກເທດສະບານແຂວງ 70 ກິໂລແມັດ ຕາມເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 13 ໃຕ້, ມີຄວາມຍາວຕາມເສັ້ນທາງປະມານ 50 ກິໂລແມັດ, ເຊິ່ງມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບຫຼາຍເມືອງຄື: ທິດເໜືອຕິດກັບເມືອງຈຳພອນ ແລະ ເມືອງໄຊພູທອງ, ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບເມືອງຊົນນະບູລີ, ທິດຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ຕິດກັບເມືອງທ່າປາງທອງ, ທິດໃຕ້ຕິດກັບເມືອງລະຄອນເພັງ ແຂວງສາລະວັນ ແລະ ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບອຳເພີເຂັມມະລາດ (ປະເທດໄທ), ເຊິ່ງມີນ້ຳຂອງໄຫຼຜ່ານ. ເມືອງສອງຄອນປະກອບມີ 95 ບ້ານ, ມີ 1 ຈຸດສຸມຂອງແຂວງ, ມີເນື້ອທີ່ 1.526 ກິໂລຕາແມັດ. ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີມູນເຊື່ອສາມັກຄີ ແລະ ດຸໝັ່ນ, ມີຄວາມຕື່ນຕົວສູງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາ, ສະພາບດິນຟ້າອາກາດເໝາະສົມແກ່ການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ມີແມ່ນໍ້າຂອງ, ນໍ້າເຊບັງຫຽງ, ເຊຈໍາພອນ, ເຊບັງນວນ, ຫ້ວຍ, ຮ່ອງ ແລະ ໜອງທໍາມະຊາດ ສາມາດສ້າງຊົນລະປະທານເພື່ອສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ມີຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ມີເສັ້ນທາງຍຸດທະສາດ, ການຄົມມະນາຄົມລະຫວ່າງເມືອງ ຫາ ບ້ານທຽວໄດ້ຕະຫຼອດປີ.

ໃນປີ 2019, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ສາມາດບັນລຸໄດ້ 1.498,12 ຕື້ກີບ, ດ້ວຍອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລະດັບ 6,00% ໃນນັ້ນ:

 • ຂະແໜງກະສິກໍາ ກວມ 66,87% ຂອງ GDP.
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ກວມ 22,58% ຂອງ GDP.
 • ຂະແໜງການບໍລິການ ກວມ 10,55% ຂອງ GDP.

GDP ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ 14,39 ລ້ານກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1.766 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ.

1. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້:
 • ໃນປີ 2019 ທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຂົ້າລວມທັງໝົດ 31.547,16 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນ: ນາແຊງ 4.300 ເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4,56 ໂຕນ/ເຮັກຕາ; ນາປີ 27.247,16 ເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 3,86 ໂຕນ/ເຮັກຕາ .
 • ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າຕົ້ນຕໍພາຍໃນເມືອງປະກອບມີ: ສາລີ, ຝ້າຍ, ມັນດ້າງ, ເຜືອກ, ໝາກເຜັດ, ໝາກເຂືອ, ໝາກຖົ່ວ, ໝາກເລັ່ນ, ຜັກຕ່າງໆ, ໝາກໂມ, ໝາກແຕງ, ໝາກຫຸ່ງ, ໝາກກ້ວຍ, ອ້ອຍ, ຄາມ ແລະ ໝາກໄມ້ກິນໝາກ.
 • ສ່ວນການງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການລ້ຽງ ຄວາຍ, ງົວ, ໝູ, ແບ້ ແລະ ສັດປີກ ເປັນຫຼັກ.
 • ທົ່ວເມືອງມີລະບົບຊົນລະປະທານ 15 ແຫ່ງ, ສາມາດຫົດເນື້ອທີ່ໄດ້ທັງໝົດ 4.700 ເຮັກຕາ, ປະຈຸບັນນໍາໃຊ້ໄດ້ 12 ແຫ່ງ, ສາມາດຫົດເນື້ອທີ່ການຜະລິດໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນໄດ້ 4.500 ເຮັກຕາ.
 • ທົ່ວເມືອງມີປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 1 ແຫ່ງ ນອນໃນ 2 ບ້ານ ມີເນື້ອທີ່ 4.500 ເຮັກຕາ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດເຊບັ້ງນວນ ແລະ ປ່າສະຫງວນຂອງເມືອງມີ 05 ແຫ່ງ, ມີປ່າຜະລິດແຫ່ງຊາດ 1 ແຫ່ງ (ປ່າຜະລິດດົງສີທວນ) ນອນໃນ 22 ບ້ານ ມີເນື້ອທີ 49.171 ເຮັກຕາ.
2. ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ-ການຄ້າ:

ປະຈຸບັນມີໂຮງງານອຸດສາ ຫະກໍາປຸງແຕ່ງທັງໝົດ 361 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ: ຂັ້ນແຂວງຄຸ້ມຄອງ 63 ແຫ່ງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງຄຸ້ມຄອງ 298 ແຫ່ງ.

3. ດ້ານໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ:

ທົ່ວເມືອງມີເສັ້ນທາງທັງໝົດ 82 ເສັ້ນ, ລວງຍາວ 599 ກິໂລແມັດ, ໃນນັ້ນ: ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ 1 ເສັ້ນ, ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ 3 ເສັ້ນ, ເສັ້ນທາງລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບ້ານ 78 ເສັ້ນ.

4. ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ:

ທົ່ວເມືອງມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 17 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ: ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງວັດທະນະທຳ 7 ແຫ່ງ (ພະທາດອຸມຸງ, ກຸ່ມການຕໍ່າແຜ່ນຍ້ອມສີທໍາມະຊາດຂອງຊາວບ້ານ, ຖໍ້າພະແສງຈັນ, ຂຸມສົມບັດ, ວັດໃຫຍ່, ວັດປ່າຕາດສາຍຄຳ, ທ່າພູລານ), ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ 10 ແຫ່ງ (ກົງພະນັງ, ຫາດຊາຍຂາວລະຫານ້ຳ, ຫາດຊາຍຂາວບ້ານແກ້ງໂດນ, ແກ້ງອາຮົງ, ແກ້ງຂະແຍງ, ຖ້ຳເສືອ, ຖ້ຳເຈຍ, ຖ້ຳແປະ, ຮຸ່ງຜາໄດ ຜາແດງ, ດ່ານຮັງ ຖ້ຳໝາແດງ).

5. ດ້ານແຮງງານ (ປີ 2019):

ປະເພດການນຳໃຊ້ດິນພາຍໃນເມືອງ

ບັນຊີຮຽກການລົງທຶນເອກະຊົນ

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີການພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ແຕ່ນີ້ຫາປີ 2024 ເມືອງໄດ້ກຳນົດບັນຊີຮຽກການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງຕົວຈິງຂອງເມືອງ ດັ່ງນີ້:

 • ໂຄງການປັບປຸງໂຮງສີເຂົ້າໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ GMP (ເຄື່ອງດີດເມັດ, ເຄື່ອງອົບເຂົ້າ, ສາງເກັບມ້ຽນເຂົ້າ).
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມໂຮງສີເຂົ້າຂະໜາດກາງຈຸດສຸມຊະແຍກ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມຕໍ່າແຜ່ນແພຍ້ອມສີທຳມະຊາດໃຫ້ກາຍເປັນໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝ.
 • ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດຖາວອນ 3 ແຫ່ງ (ລະຫານໍ້າ, ເຊບັງຫຽງ, ໜອງບົວທ່າ).
 • ໂຄງການປັບປຸງໂຮງຂ້າສັດ.
 • ໂຄງການ ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງຕິດພັນກັບວີຖີຊິວິດແຄມລຳເຊບັງຫຽງ.