ທ່າແຮງຂອງ ເມືອງໄຊບູລີ


ສະພາບລວມ

ເມືອງໄຊບູລີ ຕັ້ງຢູ່ທາງເໜືອຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນເມືອງຊາຍແດນຕິດກັບແຂວງຄຳມ່ວນ, ເຊິ່ງມີແມ່ນໍ້າເຊບັ້ງໄຟເປັນເຂດແດນ, ແລະ ມີແມ່ນໍ້າຂອງເປັນເຂດແດນກັບ ຣາຊະອານາຈັກໄທ. ເມືອງດັ່ງກ່າວແມ່ນມີທີ່ດິນທີ່ອຸດົມສົມບູນ ເໜາະແກ່ການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ. ອາຊີບສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະຊາຊົນແມ່ນເຮັດນາ ຫຼື ກະສິກຳ. ໃນເຂດນີ້ຍັງເປັນເຂດທີ່ມີການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ ເພື່ອສ້າງໂຮງງານນໍ້າຕານ ແລະ ປູກອ້ອຍປ້ອນໂຮງງານ.

ໃນປີ 2019, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ສາມາດບັນລຸໄດ້ 765,65 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ປີ 2014 ເພີ່ມຂື້ນ 274,36 ຕື້ກີບ, ດ້ວຍອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລະດັບ 8,06 %, ໃນນັ້ນ:

  • ຂະແໜງກະສິກໍາ ກວມ 54,76% ຂອງ GDP.
  • ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ກວມ 35,61% ຂອງ GDP.
  • ຂະແໜງການບໍລິການ ກວມ 9,63% ຂອງ GDP.

GDP ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ 12.090.000 ກີບ ຫຼືເທົ່າກັບ 1.422 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ.

1. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້:
  • ທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ນາ 15.700 ເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບນາປີ 3,8 ໂຕນ/ເຮັກຕາ. ນາແຊງປະຕິບັດໄດ້ 6.300 ເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບ 5,35 ໂຕນ/ເຮັກຕາ.
  • ການປູກພືດເປັນສິນຄ້າຕົ້ນຕໍພາຍໃນເມືອງປະກອບມີ: ມັນຕົ້ນ, ໝາກແຕງ, ໝາກໂມ, ຖົ່ວດິນ, ສາລີ.
  • ສ່ວນການງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການລ້ຽງຄວາຍ, ງົວ, ແບ້, ປາ ແລະ ສັດປີກ ເປັນຫຼັກ.
  • ທົ່ວເມືອງມີລະບົບຊົນລະປະທານທີ່ໃຊ້ດ້ວຍພະລັງໄຟຟ້າ 29 ແຫ່ງ, ປະຕູນໍ້າ 09 ແຫ່ງ, ຝາຍນໍ້າລົ້ນ 04 ແຫ່ງ, ອ່າງເກັບນໍ້າ 01 ແຫ່ງ. ສາມາດສະໝອງນໍ້າຫົດເນື້ອທີ່ໃນການຜະລິດໃນລະດູແລ້ງ 8.310 ເຮັກຕາ, ລະດູຝົນ 9.300 ເຮັກຕາ, ມີຄັນຄູກັນນໍ້າຖ້ວມຍາວ 42 ກິໂລແມັດ ສາມາດປ້ອງກັນນໍ້າເຊບັ້ງໄຟທີ່ລົ້ນຂຶ້ນຖ້ວມນາປີໄດ້ 6.500 ເຮັກຕາ.
  • ປ່າປ້ອງກັນ 204 ເຮັກຕາ ເຮັກຕາ, ປ່າສະຫງວນບ້ານ 201 ເຮັກຕາ.
2. ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ-ການຄ້າ:

ປະຈຸບັນມີຫົວໜ່ວຍການຜະລິດອຸດສາຫະກຳ ທີ່ໄດ້ອອກໃບອະນຸຍາດທັງໝົດ 227 ແຫ່ງ ໃນນັ້ນ: ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດອຸດສະຫະກຳທີ່ແຂວງຄຸ້ມຄອງ 25 ແຫ່ງ , ເມືອງຄຸ້ມຄອງ 202 ແຫ່ງ.

3. ດ້ານໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ:

ທົ່ວເມືອງມີເສັ້ນທາງທັງໝົດ 93 ເສັ້ນ, ຍາວ 456 ກິໂລແມັດ,ໃນນັ້ນ: ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດມີ 03 ເສັ້ນ, ທາງຫຼວງຂອງແຂວງ ມີ 01 ເສັ້ນ, ທາງຫຼວງຂອງເມືອງ ມີ 09 ເສັ້ນ, ເສັ້ນທາງລະຫວ່າງ ບ້ານຕໍ່ບ້ານ ມີ 80 ເສັ້ນ.

4. ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ:

ທົ່ວເມືອງມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ 16 ແຫ່ງ ເຊັ່ນ: ທ່ອງທ່ຽວປະເພນີປີໄໝ່ລາວ 7 ແຫ່ງ (ແກ້ງກະເບົາ, ທ່າຄໍ້, ຕົ້ນແຫນ, ສະກອງ, ແກ້ງໂພສີ, ຊຽງໄຄ, ແກ້ງແວງ), ທ່ອງທ່ຽວວັດທະນະທໍາໃບເສມາ 3 ແຫ່ງ (ກະຕຶບບ້ານກາງ, ສີໄຄ, ນາມ່ວງ), ທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ 4 ແຫ່ງ ( ດານຫົງ, ດານສະນະ, ດານໝາກເກືອ, ໜອງແຂ້ ບ້ານໝາກນາວ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການບູລະນະ ), ທ່ອງທ່ຽວປະຫວັດສາດ 1 ແຫ່ງ ( ກໍາແພງເມືອງເກົ່າອານາຈັກສີໂຄດຕະບອງຕອນຕົ້ນ ບ້ານໜອງເຮືອທອງ ຍັງບໍທັນໄດ້ຮັບການບູລະນະ ), ທ່ອງທ່ຽວປະເພນີ 1 ແຫ່ງ ( ງານເດືອນສາມເພັງປາກເຊບັ້ງໄຟ ).

5. ດ້ານແຮງງານ (ປີ 2019):

ປະເພດການນຳໃຊ້ດິນພາຍໃນເມືອງ

ບັນຊີຮຽກການລົງທຶນເອກະຊົນ

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີການພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ແຕ່ນີ້ຫາປີ 2024 ເມືອງໄດ້ກຳນົດບັນຊີຮຽກການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງຕົວຈິງຂອງເມືອງ ດັ່ງນີ້:

  • ໂຄງການປູກອ້ອຍເປັນສິນຄ້າ.
  • ໂຄງການປູກເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ.