ທ່າແຮງຂອງ ເມືອງໄຊພູທອງ


ສະພາບລວມ

ເມືອງໄຊພູທອງ ເປັນເມືອງທົ່ງພຽງ ມີ 40 ບ້ານ, ມີ 1 ຈຸດສຸມຂອງເມືອງ ມີເນື້ອທີ່ 638,37 ກິໂລຕາແມັດ, ມີ 10.321 ຫຼັງຄາເຮືອນ, ມີ 10.297 ຄອບຄົວ, ມີພົນລະ ເມືອງທັງໝົດ 50.637 ຄົນ, ປະກອບດ້ວຍ 3 ເຜົ່າຄື: ເຜົ່າລາວກວມ 92,98%, ເຜົ່າຜູ້ໄທກວມ 7%, ເຜົ່າກະຕາງ 0,02%. ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າມີມູນເຊື້ອສາມັກຄີ ແລະ ດຸໝັ່ນ, ມີຄວາມຕື່ນຕົວສູງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສາພັດທະນາ, ດິນຟ້າອາກາດເໝາະສົມຕໍ່ການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ, ມີແມ່ນໍ້າຂອງ, ຫ້ວຍ, ຮ່ອງ, ສາມາດສ້າງຊົນລະປະທານເພື່ອສະໜອງນໍ້າໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ, ມີຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ຊີວະນາໆພັນທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ມີເສັ້ນທາງຍຸດທະສາດ, ການຄົມມະນາຄົມລະຫວ່າງເມືອງ ຫາ ບ້ານທຽວໄດ້ຕະຫຼອດປີ.

ໃນປີ 2019, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ສາມາດບັນລຸໄດ້ 779,5 ຕື້ກີບ, ດ້ວຍອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນລະດັບ 6% ໃນນັ້ນ:

 • ຂະແໜງກະສິກໍາ ກວມ 77,74% ຂອງ GDP.
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ກວມ 14,99% ຂອງ GDP.
 • ຂະແໜງການບໍລິການ ກວມ 7,27% ຂອງ GDP.

GDP ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ 15,40 ລ້ານກີບ ຫຼື ເທົ່າກັບ 1.855 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ.

1. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້:
 • ໃນປີ 2019 ທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວເຂົ້າລວມທັງໝົດ 13.983,4 ເຮັກຕາ, ໃນນັ້ນ: ນາແຊງ ນເນື້ອທີ່ 65 ເຮັກຕາ, ສະເລ່ຍສະມັດຕະພາບ 5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ; ນາປີ 13.918,4 ເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 4,5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ.
 • ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ມີການປູກພືດສຳຮອງເປັນສິນຄ້າ ໃນເນື້ອນທີ່ 8.538,81 ເຮັກຕາ ເຊັ່ນ: ສາລີຫວານ, ຖົ່ວດິນ, ໝາກໂມ, ກ້ວຍ, ໝາກເຜັດ, ພືດຜັກຕ່າງໆ. ສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນອັນໃໝ່ແມ່ນໄດ້ສົ່ງເສີມປູກມັນຕົ້ນ 554,56 ເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບ 25 ໂຕນ/ເຮັກຕາ.
 • ສ່ວນການງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການລ້ຽງ ຄວາຍ, ງົວ, ໝູ, ແບ້ ແລະ ສັດປີກ ເປັນຫຼັກ.
 • ທົ່ວເມືອງມີລະບົບຊົນລະປະທານ 19 ແຫ່ງ, ສາມາດຫົດເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 548 ເຮັກຕາ, ໃນປະຈຸບັນສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ 14 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ: ລະບົບຈັກສູບນໍ້າ 7 ແຫ່ງ, ອ່າງເກັບນ້ຳ 7 ແຫ່ງ, ເພີ້ມຂຶ້ນ 2 ແຫ່ງ ຫົດເນື້ອທີ່ລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ ໄດ້ 218 ເຮັກຕາ.
 • ໃນທົ່ວເມືອງມີປ່າໄມ້ປົກຫຸ້ມ 59,30%, ໃນນັ້ນ: ປ່າປ້ອງກັນ 2.559 ເຮັກຕາ, ປ່າຊົມໃຊ້ຂອງບ້ານ 4.217,59 ເຮັກຕາ, ປ່າປູກ 796 ເຮັກຕາ, ມີປ່າສະຫງວນທັງໝົດມີ 8 ແຫ່ງ, ເນື້ອທີ່ 2.268 ເຮັກຕາ.
2. ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ-ການຄ້າ:

ມາຮອດປະຈຸບັນເມືອງມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທັງໝົດ 627 ຫົວໜ່ວຍ, ໃນນັ້ນ: ທຸລະກິດອຸດສະຫະກຳ 234 ຫົວໜ່ວຍ, ການຄ້າ 320 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ການບໍລິການ 73 ຫົວໜ່ວຍ. ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຂະບວນການຜະລິດຫັດຖະກຳປຸງແຕ່ງເປັນສິນຄ້າໄດ້ 3 ກຸ່ມ ຄື: ກຸ່ມຕໍ່າແຜ່ນ (ບ້ານຫ້ວຍຂະຫຍອງ, ບ້ານ ທ່າໂພ ແລະ ບ້ານ ມ່ວງໄຂ່), ກຸ່ມຜະລິດນໍ້າຕານກ້ອນ (ບ້ານ ດອນຕູມ, ດົງໝາກໄພ ແລະ ບ້ານ ໂພນສົ້ມໂຮງ), ກຸ່ມຜະລິດກ້ວຍສາບ (ບ້ານ ມ່ວງໄຂ່ ແລະ ບ້ານ ໂພນທາດ).

3. ດ້ານໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ:

ທົ່ວເມືອງມີເສັ້ນທາງທັງໝົດ 30 ເສັ້ນ, ຍາວ 275,7 ກິໂລແມັດ.

4. ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ:

ທົ່ວເມືອງມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທັງໝົດ 6 ແຫ່ງ, ໃນນັ້ນ: ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງວັດຖຸບູຮານ-ວັດທະນະທຳ 3 ແຫ່ງ (ວັດພະທາດໂຜ່ນ, ເຮືອນຫີນ, ວັດສີສະເກດສວນຕານ), ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງປະຫວັດສາດ 1 ແຫ່ງ (ດົງພູໜອງເຮືອທອງ) ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທໍາມະຊາດ 2 ແຫ່ງ (ປ່າສະຫງວນດົງຫົວພູ, ວັດປ່າທ່າໂພ).

5. ດ້ານແຮງງານ (ປີ 2019):

ປະເພດການນຳໃຊ້ດິນພາຍໃນເມືອງ

ບັນຊີຮຽກການລົງທຶນເອກະຊົນ

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີການພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ແຕ່ນີ້ຫາປີ 2024 ເມືອງໄດ້ກຳນົດບັນຊີຮຽກການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງຕົວຈິງຂອງເມືອງ ດັ່ງນີ້:

 • ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການຂະຫຍາຍພັນຖົ່ວດິນ.
 • ໂຄງການ ສົ່ງເສີມການປູກໝາກສາລີ ແລະ ໝາກໂມ
 • ໂຄງການ ເກັບຊື້ເຂົ້າ ແລະ ກໍ່ສ້າງສາງເກັບມ້ຽນເຂົ້າ.
 • ໂຄງການ ລ້ຽງໝູພັນຊີ້ນແບບເປັນຟາມ.
 • ໂຄງການ ປູກມັນຕົ້ນ.
 • ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດ ແລະ ຈັດສັນຮ້ານຂາຍເຄື່ອງສິນຄ້າທີ່ລະນຶກ ວັດພະທາດໂຜ່ນ.
 • ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດຖາວອນໃນເທສະບານເມືອງ.
 • ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງທະນາຄານ.