ທ່າແຮງຂອງ ເມືອງຊົນນະບູລີ


ສະພາບລວມ

ອາຊີບຕົ້ນຕໍຂອງປະຊາຊົນໃນເມືອງຊົນນະບູລີແມ່ນຖືເອົາການເຮັດນາປຸກເຂົ້າ, ປຸກພືດ ແລະ ລ້ຽງສັດເປັນສຳຮອງ, ການລ້ຽງສັດຂອງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນລ້ຽງຄວາຍ ງົວ, ແບ້ ໝູ, ສັດປີກ, ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດອື່ນໆ, ເນື້ອທີ່ຂອງເມືອງມີທັງໝົດ 1.627,5 ກິໂລຕາແມັດ, ເຊິ່ງເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ເຂດຄື: ເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງໃຕ້ເປັນເຂດທົ່ງທາມທີ່ມີດິນອຸດົມສົມບູນ, ມີແຫຼ່ງນ້ຳຫຼາຍເໝາະແກ່ການຜະລິດເປັນສິນຄ້າຫຼາຍປະເພດເປັນຕົ້ນ: ຜະລິດເຂົ້າ, ປູກພືດຜັກ, ລ້ຽງສັດນ້ອຍ ແລະ ສັດນ້ຳ. ສ່ວນເຂດຕາເວັນຕົກສ່ຽງເໜືອຫາເຂດຕາເວັນອອກເປັນເຂດທົ່ງຫຍ້າ ແລະ ປ່າໂຄກເໝາະແກ່ການປູກພືດອຸດສາຫະກຳ ແລະ ລ້ຽງສັດໃຫຍ່.

ໃນປີ 2019, ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ສາມາດບັນລຸໄດ້ 509,56 ຕື້ກີບ, ດ້ວຍອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວ 3,80% ໃນນັ້ນ:

 • ຂະແໜງກະສິກໍາ ກວມ 82,63% ຂອງ GDP.
 • ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ກວມ 5,80% ຂອງ GDP.
 • ຂະແໜງການບໍລິການ ກວມ 11,57% ຂອງ GDP.

GDP ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໄດ້ 7,73 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 920 ໂດລາ/ປີ.

1. ດ້ານກະສິກໍາ-ປ່າໄມ້:
 • ທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ນາປີທັງໝົດ 15.800 ເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 3,5 ໂຕນ/ເຮັກຕາ; ຜະລິດເຂົ້ານາແຊງໄດ້ 3.321 ເຮັກຕາ, ສະມັດຕະພາບສະເລ່ຍ 5,19 ໂຕນ/ເຮັກຕາ.
 • ທົ່ວເມືອງມີເນື້ອທີ່ການປູກທັງໝົດ 1.769 ເຮັກຕາ, ສ່ວນຫຼາຍປູກພືດລົ້ມລຸກອາຍຸສັ້ນປະເພດຜັກ, ໝາກໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ.
 • ການລ້ຽງສັດມີທ່າກ້າວຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນທຽບໃສ່ຊຸມປີຜ່ານມາ ໄດ້ແກ່: ຄວາຍ, ງົວ, ໝູ, ແບ້, ມ້າ ແລະ ສັດປີກ.
 • ທົ່ວເມືອງໄດ້ມີກຸ່ມຜະລິດ 5 ກຸ່ມຄື: ກຸ່ມລ້ຽງງົວ, ກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າ, ກຸ່ມຜະລິດເຂົ້າເປັນສິນຄ້າ ແລະ ອື່ນໆ., ກຸ່ມຜະລິດທີ່ພົ້ນເດັ່ນກວ່າໝູ່ຍັງເປັນກຸ່ມຜະລິດແນວພັນເຂົ້າບ້ານກອງປະທຸມວັນ.
 • ສຳລັບການປູກພືດເປັນສິນຄ້າ, ປະຊາຊົນປູກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນອ້ອຍ, ມັນຕົ້ນ, ປູກກ້ວຍ. ເຂດທີ່ປູກອ້ອຍຫຼາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນຢູ່ກຸ່ມບ້ານທີ 5 ເຂດເຊວັນ, ສ່ວນການປູກພືດປະເພດກ້ວຍ, ມັນຕົ້ນ, ສາລີ, ຢາສູບ ແລະ ພືດຜັກຕ່າງໆ ແມ່ນຢູ່ເຂດກຸ່ມບ້ານທີ 1 ໂຄກຫົວຊ້າງ ຫາ 3 ໂພໄຊຄູນ.
 • ມີຊົນລະປະທານ 17 ແຫ່ງ, ຝາຍນ້ຳລົ້ນ 03 ແຫ່ງ, ປະຕູນໍ້າ 06 ແຫ່ງ, ສະຖານີສູບນ້ຳ 11 ແຫ່ງ.
2. ດ້ານອຸດສາຫະກໍາ-ການຄ້າ:
 • ທົ່ວເມືອງມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດອຸດສາຫະກຳ 85 ຫົວໜ່ວຍ.
 • ທົ່ວເມືອງມີໂຮງງານເຟີນີເຈີ້ມີ 03 ແຫ່ງ, ໂຮງສີເຂົ້າມີທັງໝົດ 58 ແຫ່ງ, ຂະໜາດກາງ 2 ແຫ່ງ, ຂະໜາດນ້ອຍ 56 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຫຼໍ່ເສົາເບຕົງດີນບ໋ອກມີ 12 ແຫ່ງ, ໂຮງຂ້າສັດ-ຂາຍຊີ້ນ 02 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຜະລິດນໍ້າດື່ມມີ 04 ແຫ່ງ, ໂຮງງານປະກອບເຄື່ອງເຫຼັກ 1 ແຫ່ງ (ຄົງຕົວ), ໂຮງງານດີນຈີ່ 2 ແຫ່ງ, ໂຮງງານຖ່ານຂາວມີ 2 ແຫ່ງ, ນ້ຳສະດວກມີ 02 ແຫ່ງ.
3. ດ້ານໂຍທາທິການ-ຂົນສົ່ງ:

ທົ່ວເມືອງມີເສັ້ນທາງທັງໝົດ 31 ເສັ້ນ, ຍາວ 389,4 ກິໂລແມັດ, ທາງປູຢາງ 03 ກິໂລແມັດ, ເສັ້ນທາງຕາຜ້າເທສະບານເມືອງ ຍາວ 10 ກິໂລແມັດ, ເສັ້ນທາງດິນແດງທັງໝົດ ຍາວ 146,9 ກິໂລແມັດ.

4. ດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ:

ທົ່ວເມືອງມີແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ແລະ ວັດທະນະທຳ ເປັນຕົ້ນ: ວັດພະຈັນລາຍ, ວັດປ່າໂພນງາມທີ່ມີວັດຖຸບູຮານອັນເກົ່າແກ່ ຄື: ຄອງທອງສຳລິດ 8 ຫູ, ສະຖານທີ່ຂຸດຄົ້ນກະດູກໄດໂນເສົາ ຢູ່ຈຸດສຸມຕັ່ງຫວາຍ-ລຳທວາຍ, ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດຫນອງຫລວງ, ຖ້ຳບີ້ງ, ຖໍ້າໂລງດົງມົດ, ປ່າໂຄກຊ້າງໄຫ້ເຂດອະນຸລັກ ໂອງ-ມັ່ງ ເຊິ່ງເປັນສັດປ່າຫາຍາກເຂດບ້ານສະຫນາມໄຊ.

5. ດ້ານແຮງງານ (ປີ 2019):

ປະເພດການນຳໃຊ້ດິນພາຍໃນເມືອງ

ບັນຊີຮຽກການລົງທຶນເອກະຊົນ

ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການແຫຼ່ງທຶນເຂົ້າໃນການປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງເມືອງ ໃນຕໍ່ໜ້າໃຫ້ມີການພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ແຕ່ນີ້ຫາປີ 2024 ເມືອງໄດ້ກຳນົດບັນຊີຮຽກການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງຕົວຈິງຂອງເມືອງ ດັ່ງນີ້:

 • ໂຄງການຜະລິດຖ່ານຂາວເປັນສິນຄ້າ.
 • ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດຖາວອນບ້ານໂນນຍາງ.
 • ໂຄງການກໍ່ສ້າງຕະຫຼາດຖາວອນບ້ານໂນນຮັ່ງມີ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດຫັດຖະກຳຕ່ຳແຜ່ນ.
 • ໂຄງການສົ່ງເສີມການຜະລິດຫັດຖະກຳຍ້ອມສີຄາມ ບ້ານໂນນຄູ້.
 • ໂຄງການສິນເຊື່ອເພື່ອການພັດທະນາຊົນນະບົດ.
 • ໂຄງການປັບປຸງສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຖ້ຳບິ້ງ, ຖ້ຳໂລງດົງມົດ.
 • ໂຄງການປັບປຸງ, ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດໜອງຫຼວງ.
 • ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອະນຸລັກໂອງ-ມັ່ງ.
 • ໂຄງການພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວເຂດອະນຸລັກນົກກະຍາງຂາວ ບ້ານບຶງຊ້າງ.
 • ໂຄງການສິນເຊື່ອເພື່ອການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ.
 • ໂຄງການສ້າງບ້ານພັກ ແລະ ໂຮມສະເຕເພື່ອຮອງຮັບການທ່ອງທ່ຽວ.