ການລົງທຶນ

ການລົງທຶນຂອງເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ (FDI) ຍັງສືບຕໍ່ມີທ່າອ່ຽງດີເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານສາມາດຮູ້ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃໝ່ໆກ່ຽວກັບການລົງທຶນຕ່າງໆ ຢູພາຍໃນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ມູນຄ່າຂອງການລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງການ ເພື່ອເປັນການຕັດສິນໃຈໃນການລົງທຶນຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ເພີ່ມເຕີມໄດ້ຈາກນີ້

ຂັ້ນຕອນການຂໍລົງທຶນ

ຂັ້ນຕອນໃນການລົງທຶ່ນ ແລະ ນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນຕ່າງໆ.

ທ່ານສາມາດຮູ້ຈັກຂັ້ນຕອນໃນການລົງທຶ່ນ ແລະ ບັນດານະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນຕ່າງໆ.

ເພີ່ມເຕີມໄດ້ຈາກນີ້

ໜ່ວຍງານສົ່ງເສີມການລົງທຶນ

ວັນຈັນ - ວັນສຸກ: 10.00 ໂມງ - 16.00 ໂມງ
ຍົກເວັ້ນ ວັນເສົາ ວັນອາທິດ ແລະ ວັນພັກລັດທາງລັດຖະການ

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ ຢູ່ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ນໍາ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືີ.

ເພີ່ມເຕີມໄດ້ຈາກນີ້

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີທ່າແຮງໃນການລົງທຶນ ແລະ ການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໃນຫຼາກຫຼາຍຂະແໜງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການບໍລິການ.

ແຂວງ​ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ​ມີ​ເນື້ອທີ່​ປ່າທັງ​ໝົດ 61,05% ຂອງ​ເນື້ອທີ່​ທັງໝົດ, ​ເຊິ່ງປະ​ດອບດ້ວຍ​ປ່າດົງ​ດິບ, ປ່າ​ໂຄກ ​ແລະ ​ປ່າ​ສະຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ 3​ແຫ່ງ​ຄື: ປ່າ​ສະຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດພູ​ຊ້າງ​ແຫ່, ປ່າ​ສະຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດດົງ​ພູວຽງ ​ແລະ ປ່າ​ສະຫງວນ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ເຊ​ບັ້ງນວນ ​ເຊິ່ງສ່ວນໜຶ່ງຮວມ​ເຂົ້າກັບ​ແຂວງ​ສາລະ​ວັນ. ປ່າ​ເຫຼົ່ານີ້ອຸດົມສົມບູນ​ໄປ​ດ້ວຍ​ພືດ​ພັນ​ສັດປ່າ ​ແລະ ຊີວະ​ນາໆພັນ. ມີ​ສາຍ​ນ້ຳທີ່​ສຳຄັນຫຼາຍສາຍ​ເຊັ່ນ: ​ເຊບັ້ງ​ໄຟ (239 ກມ), ​ເຊິ່ງ​​ເປັນຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບ ​ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ, ​ເຊບັ້ງຫຽງ (339 ກມ) ​ແລະ ມີ​ສາຂາ​ສາຍ​ສຳຄັນ​ຄື: ​ເຊ​ໂປ​ນ, ​ເຊ​ລະ​ນອງ, ​ເຊ​ຈຳ​ພອນ, ​ເຊ​ຊັງ​ຊອຍ ​ແລະ ​ເຊບັ້ງນວນ.

ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ

ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວສູງກວ່າໝູ່ ເປັນຕົ້ນຕໍແມ່ນອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ, ອຸດສາຫະກໍາກໍ່ສ້າງ, ອຸດສາຫະກໍາບໍ່ແຮ່ ແລະ ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ໄຟຟ້າ.ຜະລິດຕະພັນທີ່ສຳຄັນຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນອີເລັກໂຕນິກ, ເຄື່ອງຈັກ, ອຸປະກອນສື່ສານ, ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງດື່ມ, ຢາສູບ, ແລະ ສຳລັບອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ໃນປີ 2018 ໄດ້ສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນໃຫມ່ 2 ລາຍການ ຄື: ເຈ້ຍມ້ວນ ແລະ ຢາງພາລາ.
ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາກວມ 36,19% ຂອງເສດຖະກິດແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ອັດຕາການເຕີບໂຕປະມານ 12,50%, ໂດຍສະເພາະການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ ພາກສ່ວນອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ອຸດສາຫະກຳກໍ່ສ້າງ, ບໍ່ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນເຫັນວ່າໄວສົມຄວນ.

ລາຍລະອຽດ
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນເຊໂນ

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ

ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນເຊໂນ (ຂສສຊ) ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2002, ຕັ້ງຢູ່ລຽບຕາມເສັ້ນທາງ ເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ ແລະ ເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ, ເປັນເຂດທີ່ມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນສະເພາະ ແລະ ມີການພັດທະນາໂຄ່ງລາງພື້ນຖານ ເຊັ່ນ ໄຟຟ້າ ນໍ້າປະປາ ບ່ອນບໍາບັດນໍ້າເສຍ ແລະ ອື່ນໆ.

ລາຍລະອຽດ

ຂະແໜງກະສິກໍາ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເປັນແຂວງທີ່ມີເນື່ອທີໃນເຮັດກະສິກໍາທີ່ກ້ວາງຂວາງ ສາມາດປູກພືດຜັກອິນຊີປ້ອນຕະຫຼາດພາຍໃນ, ປູກເຂົ້າຈ້າວ ທີ່ຕະຫຼາດຕ່າງປະເທດຕ້ອງການ, ປູກພືດອຸດສາຫະກໍາອາຍຸສັ້ນ, ການລ້ຽງສັດແບບເປັນຟາມ, ການປູກໄມ້ໃຫຍ່ໄວ ແລະ ການປູກພືດເພື່ອປ້ອນໂຮງງານປຸງແຕ່ງ.
ຂະແໜງກະສິກໍາກວມ 29,21% ຂອງເສດຖະກິດແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ອັດຕາການເຕີບໂຕປະມານ 4,57%. ພົ້ນເດັ່ນກວ່າຫມູ່ແມ່ນ ການຜະລິດເຂົ້າ ແລະ ການລ້ຽງສັດໃຫຍ່.

ລາຍລະອຽດ

ເຂດອະນຸລັກໂອງ-ມັ່ງ

ການສ້າງເຂດອະນຸລັກໂອງ-ມັ່ງ ໂດຍການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນ ພາຍໄຕ້ການສະໜັບສະໜູນ ຈາກ WCS, WWF, UNDP/GEF ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ປີ 2002 ໃນຂອບເຂດເນື້ອທີ 93 ພັນ ເຮັກຕາ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນໄດ້ເພີ່ມເປັນ 1 ແສນ 3 ໝື່ນ ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 28 ບ້ານ.


ຍົກລະດັບເປັນລະດັບຊາດ

ຍົກເຂດອະນຸລັກໂອງ-ມັ່ງ ໃຫ້ເປັນ ໂຕແບບລະດັບຊາດ ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ ຂອງຊຸມຊົນ ໃນການປົກປັກຮັກສາປ່າ, ໃຫ້ເປັນ ປ່າສະຫງວນ ແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປັນ “ອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ ປ່າໂຄກ” ເພື່ອປົກປັກຮັກສາປ່າໂຄກທີ່ເຫຼືອຢູ່ ໃນ ສປປ ລາວ.


ສູນອະນຸລັກ ປ່າໂຄກ ໂອງ-ມັ່ງ

ໄດ້ຮັບທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ UNDP ໃນໂຄງການຄຸ້ມຄ້ອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ໃນລະບົບນິເວດ ປ່າໂຄກ ພາກໃຕ້ ສປປ ລາວ, ເປັນບ່ອນ ເພື່ອກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ບ່ອນສຶກສາ ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບ ປ່າໂຄກ ກໍ່ຄື່ ໂອງ-ມັ່ງ.


ຢຸດ ການຊື້-ຂາຍ ສັດປ່າ ແລະ ສີ້ນສ່ວນສັດປ່າ

ສັດປ່າ ແລະ ສີ້ນສ່ວນສັດປ່າ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ສີນທິສັນຍາສາກົນ CITES.