ບັນຊີຮຽກການລົງທຶນ ດ້ານການບໍລິການ


  • ໂຄງການພັດທະນານິຄົມອຸດສາຫະກຳ ຢູ່ເມືອງໄຊບູລີ
  • ໂຄງການກໍ່ສ້າງສູນສັບພະສິນຄ້າ ຢູ່ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແລະ ເມືອງອຸທຸມພອນ
  • ໂຄງການໂຮງແຮມລະດັບ 5 ດາວ ຢູ່ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແລະ ເມືອງອຸທຸມພອນ
  • ໂຄງການສວນສະໜຸກ ແລະ ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ
  • ໂຄງການໂຮງໝໍສາກົນ ລະດັບ 100 ຕຽງຂຶ້ນໄປ ຢູ່ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ ແລະ ເມືອງອຸທຸມພອນ
  • ໂຄງການສ້າງສູນຝຶກວິຊາຊີບ ຢູ່ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ