ທ່າແຮງທາງດ້ານພູມີສາດ


ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເປັນແຂວງໃຈກາງທາງຜ່ານ ທີ່ນອນຢູ່ໃນແລວທາງເສດຖະກິດ ຕາເວັນນອກ-ຕາເວັນຕົກ (EWEC), ມີເຊໂນ (SENO) ເປັນຈຸດຕັດລະຫວ່າງ ທາງຍຸດທະສາດເລກ 9 (ເຊື່ອມໂຍງສອງປະເທດ ຄື: ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດ ນາມ) ກັບ ເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກທີ 13 (ເຊື່ອມໂຍງເໜືອ-ໃຕ້). ດ້ວຍໄລຍະທາງທີ່ສັ້ນ ເຮັດໃຫ້ການນຳເຂົ້າວັດຖຸດິບ ແລະ ການສົ່ງອອກສິນ ຄ້າກັບບັນດາປະເທດໃນພາກພື້ນມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວ ເຊັ່ນ: ຈະອອກສູ່ທະເລນ້ຳເລິກທາງທິດຕາເວັນອອກ (ສສ ຫວຽດນາມ) ມີຄວາມຍາວພຽງແຕ່ 465 ກິໂລແມັດ, ຈະໄປທາງທິດທາເວັນຕົກ ຜ່ານຣາຊະອານາຈັກໄທ ອອກທະເລຂອງປະເທດມຽນມ້າ ມີຄວາມຍາວພຽງແຕ່ 855 ກິໂລແມັດ, ຈະຂຶ້ນສູ່ທິດ ເໜືອ ຜ່ານວຽງຈັນ ແລະ ໄປ ສປ ຈີນ ກໍ່ມີເສັ້ນທາງສະດວກ, ແລະ ຈະໄປທາງທິດໃຕ້ສູ່ ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ກໍ່ສະ ດວກງ່າຍດາຍ ເພາະມີເສັ້ນທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 13 ເຊື່ອມຈອດແຕ່ເໜືອ-ໃຕ້.